47. Để tôi không những ngắm nhìn Thánh Giá, đeo Thánh Giá, mà còn đem nó ẩn tàng trong tâm hồn tôi.

(Thánh nữ Bernadette)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info