Melbourne, Vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2015. Tại Nhà thờ Thánh Đa Minh vùng Camberwell. Liên huynh đoàn Đa Minh Victoria thuộc Tỉnh Dòng Đức Mẹ Lên Trời cùng hiện diện đông đủ để dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh Tổ phụ của Dòng và mừng kính Lễ Đức Mẹ Lên Trời bổn mạng Tỉnh Dòng.

Mời coi hình

Thánh Lễ đồng tế, do Linh mục Peter Hoàng Mạnh Hùng OP. Tổng Linh hướng của liên huynh đoàn chủ tế, Linh mục Nguyễn Trọng Chính OP, và quý cha Kevin Saunders Giám tỉnh dòng, Linh mục Mark Brian cha giáo Học viện Đa Minh, Linh mục David Murphy bề trên nhà Dòng Đa Minh cùng đồng tế. Cha chủ tế đã chào mừng mọi đoàn viên và xin cùng một lòng hiệp dâng Thánh lễ cầu cho những đoàn viên còn sống ơn an bình, cùng những đoàn viên đã được Chúa gọi về sớm được hưởng vinh phúc nơi nước Trời.

Trước khi cử hành Thánh Lễ, Các đoàn viên Liên huynh đoàn Victoria bao gồm các Huynh đoàn Thánh Cẩm, Springvale. Huynh đoàn Thánh Cẩm, Noble Park. Huynh đoàn Thánh Martino, Maidstone. Huynh đoàn Thánh Khảm, Collingwood. Huynh đoàn Thánh Gioan, Flemington. Huynh đoàn Thánh Mậu, East Melbourne đã trang trọng trong những bộ áo dòng mầu trắng đã sốt sắng đọc kinh Thần vụ và nguyện dòng.

Sau kinh thần vụ, ông Nguyễn Viết Phu lên đọc tiểu sử của Cha Thánh Đa Minh tổ phụ Dòng. Ngài là vị Thánh đã sáng lập Dòng thuyết giáo 800 năm trước, để giảng thuyết cho những người lạc giáo để họ trở lại cùng đạo Chúa.

Lời Chúa được Linh mục Chính OP công bố trong Thánh lễ nói về dụ ngôn muối và ánh sáng, sau đó, Linh mục Tổng linh hướng chủ tế đã chia sẻ lời Chúa nói về muối và ánh sáng và tình yêu thương mà Cha Thánh tổ phụ dòng đã sống và chỉ dạy. Khuyên mọi người chiêm niệm về tình yêu Thiên Chúa, hướng mắt nhìn về Thiên Chúa để cảm nhận và nhìn về anh em đồng loại bằng con mắt của Ngài. Sau phần chia sẻ lời Chúa là nghi thức vĩnh khấn dòng của một đoàn viên Đa Minh, ông Phêrô Nguyễn Viết Phu là đoàn viên trong Liên huynh đoàn, trước sự chứng giám của Cha tổng linh hướng và toàn thể đoàn viên của Liên Huynh đoàn Đa Minh Victoria Úc châu.

Thánh lễ được Ca đoàn Đa Minh do quý Seour trợ uý OP điều khiển, đã dùng lời ca tiếng hát thánh thót dâng lên Thiên Chúa lời tán dương, chúc tụng và cảm tạ hồng ân Chúa qua sự cầu bầu của Thánh tổ phụ ban cho mọi người ơn bình an.

Được biết, để mừng kính lễ Thánh tổ phụ Dòng ba Đa Minh năm nay. Liên huynh Victoria thuộc Dòng Ba Đa Minh Úc châu đã tổ chức một buổi tĩnh tâm vào trước lễ chính một tuần, tại Nhà thờ Thánh Giuse Collingwood để mọi đoàn viên có nhiều thời gian, cùng nhau nguyện ngắm kinh Thần vụ, chia sẻ tâm tình về đời sống, giữa những đoàn viên, cùng các tu sĩ linh hướng, học hỏi lời Chúa và tham dự Thánh lễ.

Sau lời cám ơn của vị đại diện. Mọi người được mời cùng sang hội trường nhà dòng để dùng bữa ăn thân mật. Trong một ngày đẹp trời với chan hòa ánh nắng, nồng ấm hiếm hoi của những ngày cuối Đông.