41. Để chúng ta hiểu rõ Thiên Chúa chính là bác sĩ thì đau khổ là phương thuốc tốt để được cứu rỗi, chứ không phải là trời phạt.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info