39. Những người muốn yêu mến Thiên Chúa, nếu không luôn luôn nhiệt tâm vì Ngài mà chịu đau khổ, thì không yêu Ngài cách chân chính.

(Thánh Louis Gonzaga)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info