31. Nếu giành được thiên đàng, thì tất cả các đau khổ đều không thấm vào đâu.

(Thánh Joseph Calasanctius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info