68. HY VỌNG KẺ TRỘM ĐẾN

Kẻ trộm ăn cắp cái ví bao bằng da dê ở một chỗ khác và đi ngang qua cổng nhà của Vu công, thấy cổng nhà chỉ khép hờ thì lòng tham nổi lên, bèn len lén đi vào, bỏ cái ví bao xuống và tiến hành trộm cắp.

Đúng lúc ấy thì Vu công trở về nhà, tên trộm vội vàng nhảy qua tường mà chạy, Vu công lượm được cái ví da dê thì rất phấn khởi, và hy vọng có thể được thêm nhiều của cải nữa, nên mỗi đêm chỉ khép hờ cổng và đi dạo chơi.

Nhưng mỗi khi trở về đều không thấy dấu vết gì của tên ăn trộm và cũng không thấy có tài vật gì, ông ta không ngớt than vắn thở dài một mình, nói:

- “Tên ăn trộm tại sao không đến nhỉ? !”

(Nhã Ngược)

Suy tư 68:

Con người ta ai cũng rất sợ kẻ trộm đến nhà, bởi vì kẻ trộm là những tên sống trên xương máu mồ hôi nước mắt của người khác.

Có những nhà giàu mất ăn mất ngủ vì sợ kẻ trộm đến cướp của; có người đêm ngủ thì khóa hai ba lớp cửa vì sợ kẻ trộm đến. Như thế đủ biết ai cũng sợ kẻ trộm đến, vì ai cũng sợ mất của cải của mình, vậy mà Vu công lại trông chờ kẻ trộm đến, đúng là bởi vì ông ta có lòng tham.

Cũng có rất nhiều người Ki-tô hữu sợ kẻ trộm đến cướp của, nên họ cũng xây cổng kín cao tường, canh coi cẩn thận và lo lắng bất an vì họ có nhiều tiền bạc, nhưng họ lại thờ ơ đến độ coi thường ngày Chúa đến bất chợt như kẻ trộm, mà ngày Đức Chúa Giê-su đến thì còn kinh sợ hơn kẻ trộm đến vạn lần, nếu chúng ta không lo chuẩn bị tâm hồn của mình.

Đề phòng kẻ trộm đến là việc phải làm của người cẩn thận, nhưng đợi chờ ngày Chúa đến là việc làm của người khôn ngoan, bởi vì khi Đức Chúa Giê-su đến, thì ngay cả thế gian này chúng ta cũng phải từ bỏ, chứ đừng nói là một vài chút của cải vật chất.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info