13. Tội lỗi che mất con mắt thiêng liêng của con người, nhưng đau khổ hoạn nạn lại mở sáng mắt thiêng liêng của con người.

(Thánh Gregory giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info