15. Đau khổ của thế gian bức bách chúng ta trở về với Thiên Chúa, kêu gọi chúng ta ngoài Thiên Chúa ra thì không thể tìm được một sự yêu mến nào khác.

(ThánhGregory giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info