18. Mất đau khổ là mất đi sự đau khổ của Thiên Chúa, Thiên Chúa cao trọng như thế nào thì đau khổ mất đi cũng sẽ to lớn như thế.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info