16. Trong lòng luôn luôn chuẩn bị đón nhận những đau khổ mà Thiên Chúa thử thách trên bản thân mình, càng bình thường càng hèn hạ thì sự đau khổ đó càng hiện thực.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info