27. Chúng ta cần phải chịu nhẫn nhục bất cứ đau khổ nào, bởi vì Thiên Chúa đã vì chúng ta mà chịu đau khổ trước.

(Thánh Hilarius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info