25. Trong tất cả các ly cốc thì nên pha chút mật đắng, đau khổ cũng có thể giúp chúng ta xa cách vật chất của thế gian, hướng lòng lên với Chúa.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info