72. HOÀNG ĐẾ SỢ ĐÀN BÀ DỮ TỢN

Vợ của Phòng Huyền Linh tính hay ghen ghét và đanh đá, Huyền Linh rất sợ vợ nên không dám nói đến chuyện lấy vợ bé.

Thái Tôn ra lệnh cho hoàng hậu triệu vợ của Huyền Linh đến yết kiến, nói với bà ta:

- “Các đại thần đều có chế độ lấy vợ bé, hoàng đế sẽ đem người đẹp thưởng cho Phòng Huyền Linh.”

Vợ của Phòng Huyền Linh cương quyết không đồng ý, Thái Tôn bèn sai người rót đầy một ly rượu và dọa bà ta:

- “Như thế là nhà người vi phạm và kháng cự thánh chỉ, phải uống cho hết ly rượu độc này”.

Vợ của Huyền Linh cầm lấy ly rượu và uống một hơi không còn một giọt.

Thái Tôn thở dài nói:

- “Người đàn bà đanh đá quyết liệt như thế, trẩm đây cũng sợ huống hồ là Phòng Huyền Linh !”

(Nhã Ngược)

Suy tư 72:

Không chỉ vua Thái Tôn và Phòng Huyền Linh sợ đàn bà dữ tợn mà thôi, nhưng trên đời này ai cũng sợ những người đàn bà dữ tợn, bởi đó mà người ta gọi người đàn bà dữ tợn là “quỷ cái”.

Có những người đàn bà dữ tợn đến độ ai cũng sợ không dám đến gần, ngay cả chồng và con của họ cũng không dám mở miệng hó hé, bởi vì họ thích làm bà chằn hơn là làm người mẹ hiền, người vợ ngoan.

Những người phụ nữ Ki-tô hữu không phải là “quỷ cái” khi chồng “lăm le” đòi vợ bé, nhưng họ là những thiên thần bảo vệ hạnh phúc gia đình, họ rất cương quyết nhưng không dữ tợn, đó là dứt khoát không để cho chồng lấy vợ bé, bởi vì như thế là lỗi luật Thiên Chúa và phá hoại hạnh phúc gia đình của mình, những người phụ nữ này chúng ta phải bênh vực họ để đem lại hạnh phúc cho mọi người...

Người ta sợ ma quỷ thì ít nhưng sợ “quỷ cái” thì nhiều, bởi vì ma quỷ thì vô hình vô dạng, nhưng “quỷ cái” thì không những có hình có dạng mà lại còn đẹp nữa mới chết chứ, mà vừa đẹp vừa “quỷ cái” thì người ta càng sợ hơn.

Khiếp thật !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info