30. Nếu ai muốn giấu đau khổ của mình không muốn để cho người khác biết, thì trên con đường thiêng liêng một ngày đi vạn dặm là tất nhiên, và lại được thần lực rất lớn.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info