38. Chúng ta ở trên trần gian thì giống như các chiến sĩ trên chiến trường vậy, không những người lành nên chuẩn bị đánh một trận tốt, mà người bệnh cũng nên chuẩn bị đánh trận tốt, bởi vì khi bị bệnh thì thân thể đau khổ cũng đánh ma quỷ, cho nên khi bị bệnh thì càng phải tỏ ra dũng cảm.

(Thánh Christina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info