36. Khi bệnh cũng nên giống như lúc mạnh khỏe đều phải tỏ ra sự khiêm tốn và nhẫn nại của mình, để làm gương tốt cho người khác.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info