33. Con Thiên Chúa đã dùng sự khổ nạn để hoàn thành công việc cứu chuộc, dạy người ta cứu linh hồn để làm vinh danh Thiên Chúa, cứu người đẹp nhất chính là chịu đau khổ, đó đúng là vì yêu Chúa mà chúng ta chịu đau khổ, trở thành con đường chân thực và thiết yếu không chút hoài nghi.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info