37. Người bệnh nằm trên giường bệnh so với các binh lính trên chiến trường thì càng phải bày tỏ dũng cảm hơn, nhưng dũng cảm của binh lính là coi trọng đao thương, còn dũng cảm của người bệnh thì chú ý đến sự nhẫn nại.

(Thánh Segniga)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info