13. Thánh Giá là nguồn gốc của tất cả ân sủng thánh, là gộp lại tất cả căn nguyên các thánh sủng.

(Thánh Lê-o I giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info