5. VỊT CÓ THỂ NÓI CHUYỆN

Triều đại nhà Đường, Lục Quy Mông ngụ tại Chấn Trạch có một chuồng vịt.

Một hôm, có một hoạn quan từ kinh thành Trường An đi công tác đến Hàng Châu, ngang qua trước cổng nhà họ Lục, lấy cung bắn con vịt trống đầu màu xanh của ông ta, cổ vịt gảy đứt đôi.

Lục Quy Mông nhìn thấy như thế thì lớn tiếng nói:

- “Ái dà, con vịt ấy biết nói tiếng người đấy, tôi định đem nó vào triều dâng cho hoàng thượng đó. Ngài bắn chết nó rồi, bây giờ chỉ có nước là đem con vịt chết này tiến cung, ngài coi có được không?”

Hoạn quan ấy cuống quýt xin bồi thường một số tiền rất lớn, sau đó hoạn quan ấy hỏi:

- “Con vịt này có thể nói gì vậy?”

Lục Quy Mông trả lời:

- “Nó thường kêu tên của mình.”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 5:

Vịt thì không thể nói tiếng người được, ngoại trừ những con vịt trong những chuyện cổ tích thần thoại, nhưng khi một người mà nói “nổ” quá thì người ta ví họ “nổ như vịt”, tức là tô màu mè quá đáng vào câu chuyện, đó là những người ba hoa chích chòe vậy.

Thời nay không ai tin loài vịt có thể nói được tiếng người, nhưng có rất nhiều người dễ tin vào “tin vịt”, tức là tin những điều không có, những điều bịa đặt, do đó mà Đức Chúa Giê-su đã nghiêm khắc cảnh cáo chúng ta rằng: “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: chính Ta đây là Đấng Kitô, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã...” (Mt 24, 4-7). Và thánh Gioan tông đồ cũng đã cảnh tỉnh chúng ta: “Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không?” (1Ga 4, 1).

Thời nay cũng có nhiều người mang danh Ki-tô hữu nhưng tin vào thầy cúng hơn tin vào các linh mục cho nên họ đã lìa bỏ Thiên Chúa, tin vào lời của các ông bà đồng bóng hơn là tin vào Lời Chúa, cho nên cuộc sống của họ ngập tràn dị đoan bói quẻ không làm sáng danh Thiên Chúa mà lại trở thành gương mù cho người khác.

“Tin vịt” thì luôn là tin đồn tầm bậy, là tin những chuyện không có nên tâm hồn luôn lo sợ bất an, nhưng tin vào lời của Thiên Chúa và thực hành thì sẽ được sự sống đời đời và tâm hồn luôn được bình an.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info