6. Khi một linh hồn kết hợp với Đức Chúa Giê-su trên thánh giá, thì việc làm cho họ vinh quang nhất, chính là: hy vọng mình có thể cùng bị đóng đinh vào thập giá và cùng chết như Ngài vậy.(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info