101. HIẾU TỬ QUÁCH THUẦN

Quách Thuần là một người con có hiếu, sau khi bố mẹ chết, thì mỗi lần khóc thương ai oán đều có một bầy chim tụ tập đến, trưởng quan địa phương sau khi nghe báo thì điều tra và xác thực là có chuyện ấy, bèn lập cổng chào trước cửa nhà để tăng thêm sự biểu dương, tên của người con có hiếu vang đi rất xa.

Về sau, có người hỏi thăm và biết được rằng, mỗi khi hiếu tử ấy khóc thì lấy bánh vãi ra trên mặt đất, bầy chim đến tranh nhau ăn.

Chuyện như thế xảy ra nhiều lần, nên bầy chim vừa nghe hiếu tử khóc thì sao lại không đến để ăn bánh chứ !

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 101:

Thương khóc cha mẹ qua đời là chuyện tự nhiên của con cái, nhưng mỗi lần khóc mà có bầy chim bay đến thì cần phải xét lại, bởi vì bầy chim là loài bay trên không không ở chỗ nhất định, cho nên không thể đồng cảm với lời khóc thương cha mẹ của người con có hiếu, ngoại trừ phép lạ...

Có những người con làm bộ khóc lóc thảm thiết khi cha mẹ qua đời để cho mọi người thấy mình là người con có hiếu, nhưng khi cha mẹ còn sống thì không hề đoái hoài thăm hỏi; có những đứa con rất giàu có, khi cha mẹ chết thì tổ chức rầm rộ kèn trống, để tỏ cho mọi người thấy mình lo chu đáo cho cha mẹ, nhưng khi cha mẹ còn sống thì không lo lắng quan tâm săn sóc...

Người Ki-tô hữu bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ không phải là tổ chức rầm rộ khi các ngài qua đời, nhưng lo phụng dưỡng chăm sóc khi các ngài còn sống, và cầu nguyện cho cha mẹ sau khi các ngài qua đời, đó chính là lòng hiếu thảo cha mẹ của người Ki-tô hữu vậy.

Bầy chim tụ tập đến khi người con có hiếu là Quách Thuần khóc thì không có thật, nhưng lời cầu nguyện chân thành cho cha mẹ của người con có hiếu, sẽ được vô số thiên thần dâng lên trước ngai tòa Thiên Chúa để xin Ngài sớm tha các hình phạt do tội của cha mẹ thì có thật trăm phần trăm...

Hạnh phúc thay những người con như thế...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info