3. Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương chúng ta mà chịu chết, vậy tại sao chúng ta không muốn thập giá chịu nạn của Chúa và cùng chết với Ngài? (Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info