18. Chúng ta cần phải hưởng vui vẻ, nếu không đạt được sự hưởng thụ vui vẻ cao thượng thì chắc chắn phải đi tìm hưởng thụ sự vui vẻ đê tiện. (Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info