5. A, Thánh giá cứu chuộc chúng ta, và tất cả các vết thương thánh đều lớn tiếng bày tỏ Đức Chúa Giê-su yêu thương chúng ta. (Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info