95. VỢ NGƯU ĐẦU

Vào thời Võ Tắc Thiên, thu quan (hình bộ) thị lang Châu Hưng là một thích sứ tàn ác có tiếng, thường lập ra luật riêng ngoài hình pháp để hành hạ người ta, nên người ta gọi là “vợ ngưu đầu” (quỷ ma trong địa ngục).

Tiếng oán hận của bá tánh lao xao, Châu Hưng sau khi nghe được thì tự hào mà không cảm thấy như thế làm sai, đắc ý nói:

- “Như thế thì có gì là ký quái chứ !”

Thế là đề thư nói với người gác cổng:

- “Người bị cáo, hỏi đều xuyên tạc, sau khi trảm quyết xong, không lời than tiếc” (tức là không có lời).

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 95:

Quỷ trong địa ngục chắc chắn là tàn ác hơn ông quan hình bộ rất nhiều, bởi vì quan hình bộ hoặc những người tàn ác khác chỉ là con cái, học trò của quỷ sa tan mà thôi, học trò sao hơn thầy được chứ?

Người tàn ác thì trên thế gian này rất nhiều, tàn ác có nhiều loại: có người tàn ác vì giết người, có người tàn ác khi ăn hối lộ của người nghèo, có người tàn ác khi hiếp dâm trẻ em, có người tàn ác khi ăn cắp của người tàn tật, có người tàn ác khi vu oan giá họa cho người khác, có người tàn ác khi bắt cóc trẻ em để làm tiền, có người tàn ác bẻ gảy tay chân của trẻ em để bắt nó đi xin ăn, có người tàn ác giết người để lấy nội tạng...

Người Ki-tô hữu chân chính luôn gạt bỏ những ý tưởng tàn ác ra khỏi đầu óc mình, bởi vì họ biết rằng tàn ác chính là bộ mặt của ma quỷ trong địc ngục, cho nên họ luôn cầu nguyện, tập tành yêu thương và giúp đỡ tha nhân...

Tàn ác là vì sự tham lam thái quá đã che mất lương tâm, cho nên họ dễ dàng bỏ ngoài tai những lời ta thán của người khác, rồi nhắm mắt làm ngơ để cho sự tàn ác xảy ra khi mình có thể ngăn chặn thì đó là sự tàn ác gấp trăm ngàn lần...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info