4. Ngoại trừ trên thập giá thì bất cứ nơi nào cũng không thể cứu linh hồn, không thể có hy vọng lên thiên đàng. (sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


-------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info