98. CHIM ĐỪNG THAM NGỦ

Năm đầu của Minh Huệ Tông, Hình Công có đảm nhiệm qua chức tri phủ ở Tô Châu.

Nhiều năm liên tiếp bị hạn, tri phủ Hình bèn nghĩ ra một kế, hạ lệnh cho ai có hồ nước và hồ lau (sậy) phải trưng thuế, bá tính không ngớt báo oán.

Có người làm một bài thơ hài châm biếm:

- "Đong hết sơn điền và thủy điền, chỉ lưu biển xanh cùng trời xanh, ngư thuyền nếu qua nghĩ bãi giữa, mau báo hải âu đừng tham ngủ” (hàm ý là nếu không thuế khóa cũng phải thu).

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 98:

Làm quan mà có lòng tham lại thêm có óc thiển cận thì chỉ khổ dân mà thôi, nhưng thường ai có lòng tham thì các nhân đức khác đều...chạy mất, nhất là nhân đức khôn ngoan và hy sinh.

Người Ki-tô hữu nếu được làm quan thì việc trước tiên phải làm là cầu nguyện xin ơn khôn ngoan và hy sinh để phục vụ bá tánh thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì khi cầu xin ơn khôn ngoan thì thường là Thiên Chúa cũng ban cho những ơn khác như: ơn sống liêm khiết để thanh thoát trong khi sử dùng quyền hành, ơn công bằng để biết bênh vực người nghèo, ơn khó nghèo để không làm khổ dân...

Tham lam là ngủ quên trong bổn phận, có óc thiển cận là mĩm cười đắc thắng trên nỗi khổ của bá tánh, bởi vì quá tham lợi mà không còn thời gian để suy tính những kế hoạch giúp dân giàu nước mạnh...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info