2. Phàm là người thích đón nhận thập giá Thiên Chúa trao cho, thì họ sẽ không cảm thấy đau khổ.(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info