99. ĐẺ “TIỀN HO LAO”

Bố con Nghiêm Tùng có lòng tham vô đáy, nhận hối lộ càng vô số.

Hai bố con bàn tính rằng, phàm tích trử của cải được trăm vạn thì đặt một lần tiệc rượu ăn mừng, đại khái là đã qua năm lần tiệc rượu rồi mà lòng tham của bố con Nghiêm Tùng lại càng vô hạn, vơ vét tiền bạc của dân chúng hung ác đến cực điểm.

Nói đến bố con Nghiêm Tùng thì người trong kinh thành đều tức khí giận dữ gọi họ là đẻ “tiền ho lao”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 99:

Tiền bạc thì ai cũng thích có, bởi vì không có tiền thì không có cơm ăn áo mặc, không có tiền thì không có các phương tiện cần thiết cho cuộc sống, tóm lại tiền bạc rất quan trọng với cuộc sống của con người.

Có nhiều loại tiền: đồng tiền bất lương là đồng tiền ăn chặn các công trình công cộng cũng như của tư nhân; đồng tiền thất đức là đồng tiền bốc lột của con nhà nghèo; đồng tiền nhớp nhúa là đồng tiền hối lộ; đồng tiền sạch sẽ là đồng tiền làm lụng đổ mồ hôi mà có; đồng tiền “ho lao” là đồng tiền do vơ vét của dân mà có...

Người Ki-tô hữu là những người sống trong cõi trần gian này, nên cũng cần có tiền để mua những thứ nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, đó là nhu cầu chính đáng, cho nên họ làm ăn cách chính nghĩa, không gian lận khi buôn bán, không bóc lột người khi mướn họ làm việc, không ăn hối lộ khi phục vụ dân chúng, bởi vì họ là người Ki-tô hữu, là con cái của Thiên Chúa.

Ho lao là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nên cần phải tránh xa không được tiếp xúc với họ. Cũng vậy, bóc lột, tham nhũng, ăn chặn là những “đồng tiền ho lao” cần phải tránh xa, vì nó sẽ truyền nhiễm đến linh hồn đẹp đẽ của chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info