1. TIM RUỘT BỒ TÁT

Ngày xưa, bồ tát hóa thân làm vua chim sẻ, từ tâm tế độ chúng sinh.

Một hôm có con hổ ăn thịt người, lần nọ sau khi ăn xong thì bị mắc xương ở kẻ răng, do đó mà nhúc nhích không được, bụng đói muốn đứt hơi.

Vua chim sẻ nhìn thấy thì đại phát từ bi, chui đầu vào trong miệng hổ để mổ xương cứu sống con hổ.

Vua chim sẻ bay lên ngọn cây niệm “kinh Phật” nói:

- “Sát là hung nghiệt, tội ấy rất lớn !”

Và muốn lấy câu này để khuyên con hổ không nên đi sát hại người và súc vật, con hổ nghe xong thì nổi giận nói:

- “Mày vừa mới rời khỏi miệng ta, ta không ăn ngươi thì đúng rồi, giờ lại còn dám nói nhiều lời nữa hả?”.

Vua chim sẻ kinh hoàng bay mất tiêu.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 1:

Thương người là chuyện nên làm vì đó là giới luật của Thiên Chúa, giúp đỡ cứu tế người bần hàn đói kém là chuyện nên làm, vì đó là thước đo mức độ yêu Thiên Chúa nơi mỗi người Ki-tô hữu, thương người và giúp người thì phải cộng thêm một sự khôn ngoan sáng suốt để giúp người cho có hiệu quả hơn.

Có người thương người nhưng không sáng suốt nên bị kẻ khác lừa và cuối cùng thì mang hận, và cuối cùng coi người đáng thương như bọn lừa đảo; có người giúp đỡ cứu tế cho người nhưng không sáng suốt nên bị lừa đảo và gây bất bình cho những người cần giúp đỡ...

Đi vào trong miệng cọp để chữa răng cho nó là một việc thiện nhưng thiếu sáng suốt, sự sống còn chỉ là may rủi; cũng vậy, khi Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có một tâm hồn biết yêu thương trước những người đau khổ của tha nhân, thì Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và sáng suốt để làm những công việc bác ái mà không gây chia rẻ giữa mọi người với nhau, đó chính là sự khôn ngoan của người Ki-tô hữu vậy.

Bồ tát hóa thân để cứu người hoặc người hóa thân làm bồ tát để giúp người thì không có gì khác nhau, nhưng sẽ rất khác nhau nếu mỗi người hóa thân là Đức Ki-tô để chia sẻ những khó khăn với người khó khăn, đau khổ với người đau khổ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info