8. Chúng ta cùng nhau đi lên núi Can-va-ri-ô, để Chúa Giê-su không mãi mãi cô đơn; chúng ta không chỉ đồng hành với Ngài nửa đường, nhưng hơn thế nữa, chúng ta cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Ngài. (Thánh nữ Gemma Galgani)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info