8. OÁN TRÁCH THẦY TƯỚNG SỐ

Có một người gặp thầy thuốc thì hỏi ông ta làm ăn như thế nào?

Thầy thuốc nói:

- “Đừng nói nữa, tất cả đều bị ông thầy tướng số nói tầm bậy, ông ta dặn dò tôi: nhà có người bệnh ông đừng có đến.”

(Tiếu lâm)

Suy tư 8:

Thời xưa cũng như thời nay đều có những vị “lương y như mẹ ghẻ” chứ không “như mẹ hiền”, bởi vì có nhiều bệnh nhân bị các “lương y như mẹ hiền” đối xử như dì ghẻ con chồng vì bệnh nhân nghèo không có tiền; thời nay cũng có những vị lương y hành nghề không vì lương tâm của một lương y, nhưng là vì họ coi đồng tiền lớn hơn mạng sống của bệnh nhân, các thầy thuốc này phải trả lẽ công bằng cho bệnh nhân trước tòa phán xét của Thiên Chúa.

Hình như các bệnh nhân thường tin tưởng người thầy thuốc công giáo nhiều hơn, vì họ -bất kể là ai- đều tin rằng người thầy thuốc công giáo có tâm hồn yêu thương bệnh nhân và tận tụy với công việc nhiều hơn các vị thầy thuốc khác, đó chính là vì người thầy thuốc Ki-tô hữu biết nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi người bệnh nhân đau khổ...

Thầy bói nói thầy thuốc đừng tiếp xúc với người bệnh là vì ông thầy bói có một kinh nghiệm thực tế: có nhiều thầy thuốc bất cần người bệnh và coi thường người bệnh, cho nên “phán” một câu cho “bỏ ghét”. Nhưng người thầy thuốc Ki-tô hữu thì sẽ không bao giờ nghe lời “phán” của thầy bói, mà là nghe lời dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su khi họ thi hành sứ mạng quan trọng “cứu người” của mình, đó là một vị “lương y như từ mẫu” vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info