11. Người luôn cùng đi với xác thịt thì mãi mãi sẽ không hiểu được sự ngọt ngào của khổ giá. (Thánh nữ Gemma Galgani)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info