7. Đức ái có thể làm cho việc cầu nguyện có sức mạnh, nhưng nương cậy có thể làm cho việc cầu nguyện có hiệu lực.

(Thánh Thomas Aquinas)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info