10. Thinh lặng khiến cho người ta yêu quý sự khiêm tốn, và cũng đề cao sự khiêm tốn.

(Thánh Benedict)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info