55. NGẢI TỬ CỨU NGƯỜI

Đại phu nước Tề là Châu Thạch Phụ mưu phản, Tề Tuyên vương bèn giết hắn ta, lại còn tru di những người khác trong tộc.

Người trong gia tộc họ Châu sau khi đã thương lượng, thì đi tìm người vừa có cơ trí vừa rất được Tề Tuyên vương yêu mến là Ngải tử.

Tề Tuyên vương nói với Ngải tử:

- “Một người phạm tội thì tru di chín họ, đó là giáo huấn rõ ràng của tiên vương. Trong “Chính điển” có nói: “với đồng phạm cùng tổ tông thì giết không tha”, quả nhân không dám vi phạm pháp lệnh của tiên vương.”

Ngải tử thi lễ nói:

- “Tiểu thần cũng biết đại vương chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng tôi nghe nói ngày trước em của mẹ đại vương là công tử Vu đầu hàng Tần quốc và đem Hàm Đan mà dâng cho họ, như vậy đại vương cũng là tộc phản thần, theo lý thì nên tru di mới phải. Hôm nay thần dâng lên đoạn dây thừng ba thước, xin đại vương sớm tự giải quyết, không nên luyến tiếc cái thân để rồi vi phạm pháp lệnh của tiên vương”.

Tề Tuyên công cười lớn, đứng dậy nói:

- “Ông không cần nói, quả nhân không tăng thêm tội cho chúng nó là vì thế”.

(Ngải tử hậu ngữ)

Suy tư 56:

Biết mình có lỗi như người khác để thông cảm và tha thứ cho họ là hành động của người có trí và có nhân, có trí để thấy ra sự không phục của cấp dưới và có khi dẫn đến bạo loạn, có nhân là thấy sự yếu đuối của mình cũng như của người khác để khoan hồng và thứ tha.

Con người ta ai cũng có khuyết điểm, yếu đuối và tội lỗi, và như thế thì ai cũng là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, vì thế mà người Ki-tô hữu ít khi phê bình khuyết điểm của người khác, ít khi lên án những nhược điểm của tha nhân, bởi vì họ nhận thấy mình cũng là những người bất toàn như những người khác mà thôi, cho nên, thay vì phê bình thì cầu nguyện cho họ và cũng là cầu nguyện cho chính mình, thay vì lên án chỉ trích thì rộng tay bao dung và giúp đỡ họ...

Ai cũng là tội nhân nên không ai có quyền lên án anh em chị em của mình, nhưng ai cũng có quyền gia tăng lời cầu nguyện cho mọi người, đó là đức ái của người Ki-tô hữu vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info