3. Có thể dùng các tiếng nói tôi đã nghĩ tới, có thể dùng các hình thức để đối xử với mọi người mà tôi đã thử qua, nhưng phương thức tốt nhất là vừa thành thực vừa khiêm tốn, là tự mình có thể nhẫn nại để cho người khác được vui vẻ.

(Thánh Silas)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info