44. HAI LÒNG THÔNG NHAU

Có một khách làng chơi kết thân với một kỷ nữ, tình cảm rất tốt đẹp, một hôm cả hai người ở cách vách tường hẹn nhau thắt cổ trên cây cùng chết.

Kỷ nữ âm thầm lấy tảng đá lớn để thay thế, khách làng chơi đa nghi, ở bên bức tường cũng dùng tảng đá để tự tử.

Khách làng chơi rình rình đi đến nơi góc tường để quan sát, nào ngờ gặp kỹ nữ cũng đang núp nơi ấy, mỹ nữ nói:

- “Hai chúng mình biết nhau và có cùng một cái tâm đã lâu, không ngờ chuyện hôm nay lại hoàn toàn chứng minh điều ấy !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư 44:

Kỷ nữ và khách làng chơi mà nói chuyện thề non hẹn biển thì đúng là chuyện...tiếu lâm, cho nên mới có chuyện rình mò nhau coi ai thực hiện đúng lời hứa...

Một tình yêu chân thật thì biết tin tưởng nhau, bởi vì nghi ngờ là vũ khí bén nhạy lợi hại của ma quỷ đã dùng, để làm hại đến tình yêu của vợ chồng và gây tan nát cho gia đình; vợ chồng rình mò nhau từng lời nói, từng việc làm của nhau để to tiếng và kiếm cớ gây chuyện cho nhau, thì trước sau gì cũng đường ai nấy đi, bởi vì đó là chuyện của ác thần phá hoại hạnh phúc gia đình.

Gái điếm và khách làng chơi cũng biết thề non hẹn biển dù là chuyện tiếu lâm, huống chi là một tình yêu chân thật của vợ chồng thì càng phải có sự tin tưởng lẫn nhau trong cuộc sống. Đừng thề non hẹn biển gì cả, bởi vì lời nói thì sẽ bay theo gió đi vào mênh mông vô tận không nắm lại được, nhưng hãy tự mình nói với mình rằng, tôi phải tin tưởng và tôn trọng vợ (chồng) của tôi, như Thiên Chúa đã yêu thương và tôn trọng tôi vậy, đó là câu “thần chú” để con ma nghi ngờ thằng quỷ phá hoại cút xa gia đình tôi vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info