36. Một lần khắc chế bản than mình thì vượt qua giá trị và hiệu lực của ba mươi ngày tu đức nghiêm nhặt giữ chay.

(Thánh John Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info