34. Phàm là người kiên trì muốn chiến thắng thì hình như họ đã chiến thắng rồi.

(Thánh Laurence)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info