49. NHẠO THÁI GIÁM

Ngải Tử nuôi hai con dê đực, chúng nó thích đấu sừng với nhau, gặp người lạ thì cũng thích lấy sừng húc, các học trò đi vào trong cổng nhà Ngải Tử thường bị chúng nó húc bị thương.

Các học trò liền cầu cứu với Ngải Tử:

- “Dê đực tính khi rất dũng mãnh, nếu đem chúng nó thiến đi, thì tính nó cũng thuần lương đôi chút, nhất định là không húc bậy người ta”.

Ngải tử cười nói:

- “Không phải đâu, nếu hôm nay đem nó đi thiến (ám chỉ nạn thái giám hoành hành vô pháp luật) không phải nó thêm hung dữ sao?”

(Ngải tử hậu ngữ)

Suy tư 50:

Thái giám chỉ là người phục vụ vua và hoàng hậu cũng như làm các việc trong cung vua mà thôi, trước mắt các quan văn võ tướng thì thái giám chẳng ra gì cả, nhưng vì kề cận bên nhà vua và hoàng hậu, nên có những thái giám quyền uy tột đỉnh, có thể nói, tể tướng là người điều hành vận nước bên ngoài với bá quan văn võ, thái giám điều hành vận nước bên trong với vua, hoàng hậu và các cung phi.v.v...

Có những người được cấp trên nâng đỡ nên cuộc sống có phần thoải mái, tiền bạc có vô có ra, cho nên tính cách cũng do đó mà thay đổi luôn: họ không còn nhớ đến mình là ai, không còn nhớ lại những ngày tháng nghèo hèn khổ cực, không còn nhớ đến những ngày cơm ngày ba bữa không no, không còn nhớ những ngày làm thuê làm mướn vất vả.v.v...họ như những thái giám bị thiến bởi chút vinh hoa phú quý mà cấp trên ban phát cho họ, để rồi họ tác oai tác quái với mọi người...

Những con dê bị thiến thì có tính thuần, những người bị thiến thì sẽ trở nên bất bình thường trong cuộc sống và có khi trở nên mối họa cho mọi người, đó là chuyện “hoạn” về thân xác.

Nhưng những người bị “hoạn” vì Nước Trời thì sẽ là những người có ích cho xã hội, cho Giáo Hội, bởi vì cái họ “hoạn” không phải là một bộ phận nơi thân xác, nhưng chính là sự ước muốn hướng về thế gian và những thèm muốn hưởng thụ của chính họ. Họ là ai vậy? Thưa họ chính là những người Ki-tô hữu được Thiên Chúa mời gọi sống đời tận hiến và ơn gọi sống gia đình trong cuộc sống ở trần gian này...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info