46. ĐỀU CÓ TÍNH VỘI VẢ

Có người nọ vừa đến tiệm bún mì thì kêu loạn xà ngầu lên:

- “Tại sao không đem bún mì lên?”

Chủ tiệm bưng tô bún mì lên đổ ngay trên mặt bàn, nói:

- “Ông ăn mau, tôi phải rửa tô”, nói xong thì đem tô đi xuống bếp.

Khách ăn bún giận đùng đùng đi về nhà nói với vợ:

- “Hôm nay tôi giận chết luôn”.

Bà vợ vội vàng sửa soạn khăn gói, noi:

- “Ông chết, tôi đi kiếm người khác”.

Vợ lấy người khác chỉ có một đêm, chồng sau vội đuổi bà đi, bà ta hỏi duyên cớ tại sao, ông ấy đáp:

- “Chỉ trách bà không lập tức sinh cho ta một đứa con”.

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư 46:

Tính vội vả, tính nóng nảy thường làm hại mình hơn mọi khuyết điểm khác, mà cái hại thứ nhất là mất hòa khí giữa người với nhau, sinh ra hận thù và chất thêm những hờn ghen trong cuộc sống.

Người có tính nóng nảy người Trung Quốc gọi là “tính khí

xấu” hoặc “tính nóng xấu”, bởi vì người có tính nóng vội thì thường gây rối loạn trong cộng đoàn và bản thân cũng không được người khác tôn trọng.

Đức Chúa Giê-su không vội vả kết án người tội lỗi nhưng mở cho họ con đường hối cải; Đức Mẹ Ma-ri-a không nóng nảy chửi rủa những người đóng đinh con mình vào thập giá nhưng cầu nguyện cho họ; các thánh tử đạo đã không nóng nảy trách mắng những người làm hại mình, nhưng tạ ơn Thiên Chúa đã cho họ có cơ hội chứng minh đức tin của mình...

Người vội vả thì phán đoán vội vàng nên có khi làm hại tha nhân và hại mình; người có “tính khí xấu” hoặc “tính nóng xấu” thì thường là ẩn c

hứa sự kiêu ngạo trong tâm hồn, và khi có dịp thì bộc phát ra bên ngoài bằng hành động nóng nảy và lời nói khó nghe, dễ dàng xúc phạm đến những người chung quanh.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info