38. Cuộc sống của người Ki-tô hữu là một loại khắc chế ngắt quãng đối với cái tôi của mình, và lấy cái giá của sự đau khổ buồn phiền biến thành đẹp đẽ.

(Fr. Parde Pio of the five Wounds of Christ, cha thánh Pi-ô Năm Dấu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info