41. Nếu có một ngày con không vì yêu mến Thiên Chúa mà làm một vài việc hãm mình, thì nên thở dài não ruột vì mình đã lãng phí một ngày.

(Thánh Magdalen Panattieri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info