42. Bất luận là ai nếu muốn tiến tới trên đường nhân đức, thì cần phải khắc chế mình, sửa chữa khuynh hướng không lương thiện của mình.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info