THÀNH THỰC

“Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong an hem hãy nói sự thật với người than cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau”. (Ep 4, 25)

1. Thành thực vốn là một hành vi đơn giản của tình yêu, nhưng có một mục đích đó là làm cho Thiên Chúa yêu thích, nếu trên mọi việc mà chúng ta làm chỉ đơn thuần là tìm sự yêu mến của Thiên Chúa, thì linh hồn của chúng ta là một linh hồn thành thực.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info