53. NGƯỜI XƯA ƯU SẦU

Lúc Ngải tử dạy học, học trò của hai nước Tề và Lỗ đến nghe hơn một trăm người.

Một hôm, Ngải tử đang giảng câu chuyện Châu Văn vương bị vây khốn tại Sở, giảng chưa xong thì Tề Tuyên vương kêu ra có chút việc.

Một học trò cảm thấy không vui nên khi về nhà, vợ hỏi:

- “Mỗi khi chàng nghe Ngải tử giảng thì về nhà rất vui, tại sao hôm nay không vui chút nào vậy?”

Ông chồng trả lời:

- “Nghe Ngải phu tử nói thì Châu Văn vương là thánh nhân, hôm nay bị vây khốn ở nước Sở, ta đồng cảm với ông ta là người vô tội mà gặp hoàn cảnh bị hại, cho nên mới vô cùng sầu não”.

Vợ nghe xong thì khuyên chồng:

- “Ông ta bị vây khốn chỉ là tạm thời, lâu ngày thì sẽ được được giải vây, lẽ nào bị Sở bắt giam chung thân sao?”

Chồng nghe xong thì thở dài nói:

- “Ta buồn sầu không phải là ông ta không được thả, mà ta chỉ lo là đời sống trong ngục đêm nay rất khó mà chịu được”.

(Ngải tử hậu ngữ)

Suy tư 54:

Thầy giảng bài văn của ngàn năm trước mà học trò xúc động và cảm thấy như mới xảy ra ngày hôm qua, thì đúng là bài giảng của thầy đạt chất lượng, mà chất lượng lớn nhất chính là tâm hồn của thầy cảm nhận được bài mà mình giảng giải cho học trò nghe; chuyện ngàn năm trước và chuyện hôm nay thì khác nhau xa về hoàn cảnh cũng như nhân vật, nhưng giống nhau về tình cảm tâm linh của con người, cho nên mới làm cho người nghe cảm nhận được sự buồn vui qua câu chuyện đã nghe.

Chuyện ngày xưa nhưng có ảnh hưởng đến hôm nay và ngày mai của người Ki-tô hữu, chính là chuyện Đức Chúa Giê-su vì yêu thương nhân loại mà chịu đóng đinh chết trên thánh giá, chết và sống lại, đây là câu chuyện đầy bi kịch tính, nhưng tất cả mọi người Ki-tô hữu qua mọi thời đại không sống bi quan, nhưng rất lạc quan và hăng hái đem cuộc sống yêu thương và tha thứ của mình để làm chứng cho câu chuyện lịch sử ấy...

Ngải tử giảng bài rất sinh động làm cho học trò thương cảm người xưa.

Mỗi một người Ki-tô hữu là một người rao giảng hùng hồn và sinh động về câu chuyện Đức Chúa Giê-su ngày xưa ấy, có ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống hôm nay của mình, để mọi người khi tiếp xúc trò chuyện với mình, đều đồng cảm, tin tưởng rằng Ngài đang sống trong những người Ki-tô hữu hôm nay, đó chính là bài giảng dễ dàng làm rung động thế giới quanh ta vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info