4. Phàm người luôn gìn giữ hành vi chân chính, thì có thể được bình an với mọi người.

(Thánh Francis Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info