9. Nếu chúng ta chỉ có thinh lặng bên ngoài mà lại thiếu thinh lặng trong tâm hồn, thì có ích chi?

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info